»Bog dal konec te gerde vojne! Obdobje prve svetovne vojne v zgornji Vipavski dolini«.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina sporoča, da je v okviru projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »Pot miru – dediščina prve svetovne vojne« v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina izšla knjiga »Bog dal konec te gerde vojne! Obdobje prve svetovne vojne v zgornji Vipavski dolini«. V monografiji je zajeto območje občin Ajdovščina in Vipava, ki sta tudi podprli izdajo knjige. Tu je bilo zaledje Soške fronte, skozi Ajdovščino in dolino so se zgrinjale vojske in begunci, tu so okrevali ranjenci, tod so vodile preskrbovalne poti, tu so bila skladišča, tu so delovale oblastne strukture. Skozi dolino se je ob koncu vojne umikala nekoč mogočna armada imperija, ki se je sesedel sam vase.

Knjiga je smo začeli snovati ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne s ciljem dopolniti in nadgraditi že objavljene publikacije in prispevke v strokovnem tisku ter dopolniti poznavanje tega časa, časa  pomanjkanja, strahu in smrti.  

Na 403 straneh so objavljeni prispevki Lilijane Vidrih Lavrenčič in Valterja Likarja, ki obravnavata območje današnje občine Vipava, ter Draga Sedmaka in Franca Korena, ki pišeta o območju današnje ajdovske občine. Lilijana Vidrih Lavrenčič je pripravila zapis o vojnih razmerah na vasi in o vojaških usodah nekaterih vaščanov Podrage, Valter Likar pa je pripravil zapis o avstro-ogrskem letalstvu med Vipavo, Podnanosom in Podrago ter o letalcih, zlasti tistih slovenskega rodu. Osrednji del monografije zajema prispevek Draga Sedmaka, ki je celovito strnil. Knjigo dopolnjuje še zapis Franca Korena o nekdanjem avstro-ogrskem vojaku, vaškem posebnežu s Cola,  Janezu Žejnu z vzdevkom Sveta vojska.

Naslov knjige je povzet po pismu Antona Lokarja (očeta pisatelja Danila Lokarja) sinu, ki ga je tedaj študentu medicine pisal na Dunaj 28.12.1915), objavljeno pa je v knjigi Ajdovski Lokarji in prva svetovna vojna; v kateri je objavljen tudi Lokarjev roman Leto osemnajsto.

Monografija je opremljena s številnimi fotografijami doline, kakršna je bila pred stoletjem in še prej, številne med njimi niso splošno znane. Javnosti bomo knjigo predstavili predvidoma v drugi polovici septembra.