Cenik

Članarina

  EUR

Članarina – letna

14,00

Članarina – za obdobje treh mesecev

4,00

Dijaki, študentje (do 26. leta), upokojenci

7,00

Pravne osebe

30,00

Mladina do 18. leta

brezplačno

Brezposelni (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje)

brezplačno

Zamudnina

 

Na dan za 1 knjigo, serijsko publikacijo, CD

0,20

Na dan za 1 video kaseto ali 1 DVD

0,20

Potujoča knjižnica za 1 knjižnično enoto (za izposojevalni rok)

0,60

Stroški opominov

 

1. opomin

1,50

2. opomin

3,00

3. opomin s povratnico

5,00

Zneski poslanih opominov se seštevajo

 

Ostale storitve

 

Poškodovana ali izgubljena izkaznica

3,00

Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu:

 
  • e-pošta

brezplačno

  • SMS

po ceniku operaterja

Izpis o opravljenih transakcijah pri članu

1,00

Medknjižnična izposoja

 
  • posredovanje gradiva (na enoto)

8,00

  • posredovanje fotokopij

1 ,00 + stroški fotokopij*

  • Medknjižnična izposoja iz tujine

ceno določi knjižnica, ki posreduje gradivo

  • Medknjižnična izposoja v tujino
po ceniku Pošte Slovenije
  • Medknjižnična izposoja med splošnimi knjižnicami goriškega območja
od leta 2015 brezplačna za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva
  • Neprevzeto medknjižnično gradivo iz knjižnic goriškega območja
4,00

Stroški obdelave in opreme nadomestnega gradiva

2,00

Poškodovana varovalna nitka

1,00

Neprevzeto rezervirano gradivo

0,50

Fotokopiranje, tiskanje, skeniranje:

 

A4 črno-belo fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,15

A3 črno-belo fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,30

A4 barvno fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,50

A3 barvno fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

1,00

Skeniranje (na stran)

0,60

Prenos podatkov na CD (vključno s CD-jem)

1,00

Cenik ostale ponudbe:

 

Promocijska kratka majica

5,00

Zbornik Kjer knjige najdejo dom

20,00

Vinoreja

20,00

Zbornik Danilo Lokar

3,00

Danilo Lokar: Tri novele

10,00

Štefan Kociančič – O knjižnicah

6,00

Dom besed

10,00

Ajdovski Lokarji in prva svetovna vojna

20,00

Nace ima dolge tace

17,00

Razglednice 5. maj

3,00

Darilni bon – članarina

14,00
Darilni bon – članarina študenti, upokojenci 7,00

Gradivo iz bukvarne

cena je napisana na posameznem izvodu gradiva

*Cena fotokopij naročenih preko medknjižnične izposoje je odvisna od količine in stroškov, ki nam jih zaračuna druga knjižnica. Vse cene so v evrih (EUR).

Cenik je bil dopolnjen na seji Sveta zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina 23. februarja 2016.

Predsednica Sveta: Hilarija Kete