Danilo Lokar, Dnevniki 1983-1988.

Knjiga Danilo Lokar, Dnevniki 1983-1988 prinaša dnevniške zapise iz let, ki so nastajali v Domu upokojencev Tabor v Ljubljani, kjer je ajdovski zdravnik, pisatelj in Prešernov nagrajenec dr. Danilo Lokar preživljal svoja pozna leta.

Ivana Slamič, ki je prepise dnevnikov pripravila za objavo, pravi, da v objavljenih dnevniških zapisih Lokar »ubeseduje svoje življenje od prvih spominov do bivanja v domu, od trenutka, ko se je v senci vrbe v njihovi nekdanji Ogradi zavedal, da je poleg sveta resničnosti še en svet, resničnejši od resničnega.

Pregleduje svoje življenje, odnose z drugimi, razmišlja o peklu v sebi, ker se je odločil za praktičnost zdravniškega poklica in ni tvegal poti samo v umetnost, boleče odkrito piše o sebi in drugih, blagruje samoto in se zaveda njenega prekletstva: odmikala ga je od ljudi, ki jih je videl, slišal, o njih razmišljal in pisal, a jim, živim, ni dovolil do sebe.«

Dnevniki so pogovori s samim sabo, notranje polemike z drugimi (tudi z literarnimi sopotniki in sodobniki) o umetnosti, njenem poslanstvu in ciljih, so zapisi sodb o ljudeh okoli njega …

To je že tretja knjiga, ki jih je v počastitev 120-letnice Lokarjevega rojstva (1892-1989) s podporo Občine Ajdovščina izdala Lavričeva knjižnica in temeljijo na pisateljevi literarni zapuščini, katere varuhinja je tudi sama (del je shranjen v NUK-u). Prva z naslovom Tri zgodbe prinaša tri novele:  Sodni dan na vasi, Za frontami in Brata, izšla je leta 2012 ob 120-letnici rojstva in 70-letnici požiga vasi Ustje pri Ajdovščini. Ob 100-letnici konca prve svetovne vojne je leta  2018 izšla druga Ajdovski Lokarji in prva svetovna vojna. Pisma in roman Leto osemnajsto s pismi, ki so si jih v času vojne izmenjevali člani družine med sabo in s prijatelji. Z najnovejšo Danilo Lokar. Dnevniki 1983-1988 (njen izid je bil zaradi epidemije covida zamaknjen) pa želimo proslaviti 130-letnico pisateljevega rojstva.

Vse tri knjige  povezuje rdeča nit spremnih besed  prof. Ivane Slamič, ki so vsaka posebej in kot celota dodana vrednost navedenim izdajam. 

Knjiga lahko služi kot odlično orodje raziskovalcem,  zapisi pa bogatijo dosedanje znanje domačinov iz Vipavske doline, ki so »dohtarja« poznali »iz prve roke« ali po pripovedovanju drugih.

Dnevniki so izšli s soglasjem družine Lokar, dodan jim je seznam knjižnih izdaj Danila Lokarja in znanih oseb, zapisanih v dnevnikih.

Še nekaj podarkov o knjgi; prepis dnevnikov, uvod in spremne besede Ivana Slamič, jezikovni pregled Ksenija Černigoj, priprava in tisk PGD Sedmak Ajdovščina, naklada 650 izvodov, 248 strani.

Knjigo si lahko izposodite ali kupite v enotah Lavričeve knjižnice Ajdovščina, naročite jo lahko preko telefona (05) 36-44-251, (05) 36-44-250 oz. na e-naslov tajnica@ajd.sik.si ali zavodi.ajdovscina@siol.net . Cena je 20,00 EUR.