Defibrilator

 

DEFIBRILATOR – DONACIJA LAVRIČEVI KNJIŽNICI

Ajdovska družba Kauri-S zobozdravstvene in zdravstvene storitve d.o.o. je Lavričevi knjižnici Ajdovščina izročila defibrilator, ki je že nameščen na njenem pročelju in pripravljen za uporabo. Kot je dejala Sonja Čuk Kavčič, je bila vesela predloga OO Rdečega križa Ajdovščina, da podjetje nameni donacijo knjižnici, ki jo vsak dan obišče zelo veliko uporabnikov.

Namenjen je morebitni potrebi po oživljanju uporabnikov knjižnice in tudi stanovalcev sosednjih blokov ter stanovanjskih hiš. Naprava je prosto dostopna izven delovnega časa knjižnice. Sekretarka Rdečega križa Irena Žgavc je povedala, da lahko z defibrilatorjem rešujemo življenja ob zastoju srca. Po namestitvi je opravila pregled naprave in njenega delovanja. Dodala je, da je uporaba naprave enostavna, lahko jo upravlja vsaka odrasla oseba. Lokacija pridobitve bo objavljena na seznamu in zemljevidu javno dostopnih defibrilatorjev na gornjem Vipavskem.

Defibrilator  in rokovanje  z njim bodo najprej spoznali  zaposleni v Lavričevi knjižnici, zatem bodo sodelavci OO RK  način njegove uporabe predstavili tudi okoliškim prebivalcem, saj je namenjen tudi njim.

Lavričeva knjižnica se donatorjem iskreno zahvaljuje in jih uvršča med PRIJATELJE KNJIŽNICE – to so podjetja in posamezniki, ki so zavodu že namenili donacijo v obliki finančnih sredstev, intelektualnih storitev ali so s financiranjem pripomogli k  nakupu materialnih sredstev za izvedbo načrtov knjižnice. Hvala!