Ana Sedmak: URESNIČEVANJE RESNIČNEGA IN SPLETNEGA ŽIVLJENJA

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 26.3.2020 ob 18.30, Ana Sedmak: URESNIČEVANJE RESNIČNEGA IN SPLETNEGA ŽIVLJENJA

Usklajevanje resničnega in spletnega življenja je ena najpomembnejših veščin, saj splet otroci uporabljajo tako doma kot v šoli, pri tem pa lahko pozabijo na svoje potrebe v resničnem življenju (npr. druženje z vrstniki). To lahko privede tudi do neuspehov v šoli in težav z zdravjem. Z zmanjševanjem takšnega vedenja lahko tako učitelji kot starši uporabite korake, s katerimi se postavi urnik oziroma načrt različnih aktivnosti ter se ga postopoma tudi izvede. Na tem predavanju boste spoznali tri takšne korake (Razmisli! Načrtuj! Izvedi!) in jih uporabili v praktični aktivnosti. S pomočjo dobljene brošure pa boste lahko otrokom ali učencem pomagali pri načrtovanju njihovih aktivnosti (npr. kdaj lahko uporabljajo različne elektronske naprave oziroma so na spletu). Na ta način se bo lahko zmanjšala prekomerna raba spleta in povečala motivacija za aktivnosti v resničnem življenju.


Strokovni sodelavci zavoda CIRIUS Vipava bodo v sodelovanju s knjižnico pripravili sklop petih predavanj VZGOJA – NAŠA, VAŠA, MOJA za starše šolskih otrok in za strokovne delavce drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Predavanja bodo enkrat v tednu v popoldanskem času v knjižnici v Ajdovščini in bodo brezplačna. Trajala bodo 1 uro.