Knjižna srečanja ob kavici

kavica_lk

TOREK, 18. februar 2020 ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina

 

Bralni krožek Knjižna srečanja ob kavici je namenjen seznanjanju z raznovrstnim knjižničnim gradivom, ki ga hrani naša knjižnica.
Gre za promocijo knjižničnega fonda in za spodbujanje bralcev, da posegajo po raznovrstnem gradivu. Srečanja potekajo enkrat mesečno.