Aleksandra Poniž Rupnik in Matejka Moderc: JAZ ČUTIM DRUGAČE

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 5. MAREC 2020 ob 18.30, Aleksandra Poniž Rupnik in Matejka Moderc: JAZ ČUTIM DRUGAČE,

 

Senzorna integracija je zmožnost čutenja, razumevanja in organiziranja čutilnih informacij iz lastnega telesa in iz okolja v smiselno celoto. Je podlaga za prilagajanje gibanja in vedenja posameznika ter osnova za učinkovito izvedbo vsakodnevnih aktivnosti.

Proces senzorne integracije se pri otrocih razvije postopoma preko igre in drugih aktivnosti. Otroci uživajo v aktivnostih, ki jim nudijo izziv in na ta način preizkušajo nove dražljaje in razvijajo nove veščine.

Pri integraciji dražljajev se lahko pojavijo težave, ki vplivajo na otrokovo vsakodnevno funkcioniranje. Terapija senzorne integracije je namenjena otrokom s preveliko ali premajhno občutljivostjo na npr. dotik, zvok, gibanje, vonj ali s težavami pri šolskem delu, vedenju, organizaciji dela, slabim zavedanjem telesa in načrtovanjem aktivnosti.

Delovni terapevtki, kot certificirani izvajalki terapije senzorne integracije, bova predstavili senzorno integracijo, motnje v delovanju posameznih čutil in terapijo senzorne integracije. Podali bova tudi strategije, kako pomagati otrokom za lažje funkcioniranje v šoli in doma.


Strokovni sodelavci zavoda CIRIUS Vipava bodo v sodelovanju s knjižnico pripravili sklop petih predavanj VZGOJA – NAŠA, VAŠA, MOJA za starše šolskih otrok in za strokovne delavce drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Predavanja bodo enkrat v tednu v popoldanskem času v knjižnici v Ajdovščini in bodo brezplačna. Trajala bodo 1 uro.