Zbirka kratke proze Bojana Bizjaka – Rezine pomladi

AJDOVŠČINA, TOREK, 20. FEBRUAR OB 18.30

bizjakmalaV mesecu kulture predstavljamo zbirko kratke proze Bojana Bizjaka – Rezine pomladi. Rezine pomladi je Bizjakova osma zbirka kratke proze. Tudi ta ima dva razdelka, v prvem, Dotiki, kjer je 7 daljših zgodb, se te napletajo v urbanem svetu, odstirajo medsebojne odnose, notranje vzgibe in stiske sodobnega človeka, ujetega v pričakovanja, ki se včasih razblinijo. Čustvenost se polagoma umika racionalnosti in begu v osmislitev osame. V drugem, Sence v duši je 8 zgodb, sedem krajših in ena daljša, ki še drži stik z urbanimi področji, več pa je takih, ki skušajo prikazati podeželsko tesnobo, čeprav je upanje v svetlobi, v pomladi sami. Izbor socialno psiholoških tem je zavestno nanizan, posebna skrb je namenjena tudi  jeziku. Naslov je namenoma prirejen temu upanju in daje okvir obema razdelkoma. Pogovor o knjigi in z avtorjem bo vodila Ivana Slamič.

Izbrane tekste bo prebirala Aleksandra Petković.