Knjižnica v številkah

Knjižnica v številkah (vse enote)

Število enot knjižničnega gradiva: 158.000

Število aktivnih članov leta 2015: 7.759

Letna izposoja gradiva za leto 2015: 526.696

Število računalnikov za uporabnike: 12

Število čitalniških mest: 86

 

 

statistika