DEJAVNOSTI ZA MLADE

V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini skrbimo za knjižnično izobraževanje mladih na različne zanimive načine. Naš namen je, da bi otroci in mladi radi prihajali v knjižnico, se v njej dobro počutili in se znova in znova vračali.

URE PRAVLJIC

Ure pravljic so stalnica v naši knjižnici. Otroci lahko, od oktobra do konca aprila vsak teden prisluhnejo pravljici, ki ji sledijo različne dejavnosti (risanje, ustvarjanje na temo pravljice).

Ure pravljic:

Ajdovščina, sreda ob 18.00

Vipava, torek ob 17.00

Podnanos, četrtek ob 10.45

Potujoča knjižnica – po predhodnem dogovoru.

RASTEM S KNJIGO

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture pri sedmošolcih in dijakih prvih letnikov. Cilji projekta so, da se učenci in dijaki podrobneje seznanijo s knjižnico, širjenje bralne kulture in predstavitev kakovostne mladinske literature.

Knjižničarka na obisku skupaj z miško Minko obišče varovance CIRIUS-a in jim pripravi uro pravljic.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti.

UGANKA MESECA

Tradicionalno pripravljamo Uganko meseca, ki je namenjena osnovnošolcem. Trudimo se, da so uganke poučne ter seveda tudi zabavne. Konec meseca izžrebamo nagrajenca.

Obiske vrtcev in šol v naši knjižnici prilagajamo željam in potrebam različnih skupin. Trudimo se, da izvajamo kakovostno bibliopedagoško delo in knjižnico mladim predstavimo kot vir znanja, informacij in dobrega počutja.

OBISKI VRTCEV IN ŠOL

Accessibility