Odrasli

Lavričeva knjižnica ni le izposojevalnica knjig ampak je tudi mesto srečevanja vseh generacij in tako tudi družabno, kulturno in izobraževalno središče. Zato v knjižnici pripravljamo spremljevalne dejavnosti tako za mladino kot za odrasle.

 

DEJAVNOSTI ZA ODRASLE

Raznovrstne dejavnosti za odrasle so namenjene promociji raznovrstnega knjižničnega gradiva, širjenju bralne kulture in razvijanju bralne pismenosti in spodbujajo bralca, da si izposodi knjige, obišče naše prireditve, pogleda našo spletno stran….

PREDSTAVITVE KNJIG IN PREDAVANJA

Pri predstavitvah knjig dajemo prednost domačim avtorjem in srečanjem z uveljavljenimi ter priznanimi slovenskimi ustvarjalci tako v literarnem kot strokovnem prostoru. Posebno pozornost knjižnica namenja predstavitvam knjig zamejskih avtorjev in zamejskih založb.

 

ŠTUDIJSKI IN BRALNI KROŽKI, BRALNA SREČANJA

študijski in bralni krožki imajo namen spodbujanja branja, spoznavanja knjižničnega fonda naše knjižnice in popularizaciji slovenskih knjižnih ustvarjalcev.

 

Srečanja ob kavici:

Bralni krožek Knjižna srečanja ob kavici je namenjen seznanjanju z raznovrstnim knjižničnim gradivom, ki ga hrani naša knjižnica. Gre za promocijo knjižničnega fonda in za spodbujanje bralcev, da posegajo po raznovrstnem gradivu. Srečanja potekajo enkrat mesečno.

Beremo v naročju staršev:

S tem krožkom želimo spodbujati branje v družini, namenjen je staršem na starševskem dopustu, starim staršem, varuškam. Seznanimo se z otrokovimi prvimi koraki v svet pravljic, likovni, glasbeni in gledališki svet, z otrokovimi prvimi glasovi in besedami. Cilj krožka je razvijati družinsko pismenost. Na osebni ravni starši pridobijo nova znanja, spoznajo, kako v prvih letih pri otroku razvijati različne spretnosti, ki mu bodo kasneje olajšale vstop v šolo. Na socialnem nivoju je to priložnost za srečanja z drugimi starši, z njimi si izmenjajo izkušnje in spoznanja, na lokalnem nivoju pa nastanejo pobude za razvoj novih programov. Program poteka v desetih tedenskih srečanjih. Program sooblikujejo likovna pedagoginja, glasbena pedagoginja, gledališko pedagoginja in logopedinja.

Bralna srečanja v PRISTAN-u v Vipavi in DSO-ju v Ajdovščini

Na bralnih srečanjih v domovih za starejše prebiramo krajše odlomke iz slovenskega leposlovja, v glavnem krajše zgodbe in spomine (pisane kot zgodbe), družinske kronike in podobno. Izbiram čtivo, ki poslušalce spodbuja k pripovedovanju, obujanju spominov. Bralna srečanja stanovalce družijo, silijo jih k medsebojnemu spoznavanju, motivirajo jih k pripovedovanju in hkrati spoznavanju različnih tem oz. odlomkov iz slovenske literature, kar ima poleg socializacijskega vidika tudi terapevtski učinek.

Beremo s ŠENT-om

 

V knjižnici potekajo redna tedenska bralna srečanja s ŠENT-om (ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje). Udeleženci sami izberejo knjigo, ki jo nato skupaj prebiramo..
Ob komentiranju prebranega si pomagamo s slovarji, enciklopedijami in leksikoni ter s svetovnim spletom, s tem navajamo udeležence na uporabo tovrstnih pripomočkov. Udeležence tudi spodbujamo, da povedo svoje mnenje o prebranem. Med njimi je tudi nekaj takih, ki sami napišejo kakšno pesem ali krajši tekst, zato zadnji del srečanja vedno posvetimo predstavitvi njihovih besedil. Posebnost naših srečanj je reševanje rebusov (pripravijo jih udeleženci), križank in drugih jezikovnih orehov.

 

VDC Ajdovščina

Na bralnih srečanjih prebiramo krajše odlomke ali kratke zgodbe v glavnem iz slovenskih leposlovnih del. Udeležence spodbujamo, da ob prebranem sami povedo svoje zgodbe, dogodivščine. Bralna srečanja jih spodbujajo k druženju, medsebojnemu spoznavanju, motivirajo jih k pripovedovanju in hkrati k spoznavanju različnih tem oz. odlomkov iz slovenske literature, kar ima poleg socializacijskega vidika tudi terapevtski učinek.

PROJEKTI ŠIRJENJA BRALNE KULTURE

Primorci beremo

V projekt so vključene primorske knjižnice in zamejski knjižnici v Trstu in Gorici. Zamislili smo si ga kot promocijo in spodbujanje branja slovenskih avtorjev. Iz priporočilnega seznama knjig, ki ga pripravijo vse sodelujoče knjižnice skupaj, morajo bralci prebrati vsaj pet proznih del in eno pesniško zbirko, da lahko dobijo zasluženo priznanje.

V okviru Lavričeve knjižnice projekt poteka v vseh oddelkih, torej v Ajdovščini, Vipavi, Podnanosu, Dobravljah in na Potujoči knjižnici. Projekt poteka od 20. aprila (dan slovenskih knjig) do 20. novembra (dan slovenskih knjižnic).