Podaljšanje gradiva

Rok izposoje gradiva je možno podaljšati:

Rok za izposojo gradiva je 21 dni. 

Podaljšanje roka izposoje za rezervirano gradivo ni možno.

Če član roka izposoje ne podaljša pravočasno, mora za obdobje od datuma poteka izposoje do datuma podaljšanja oziroma vrnitve gradiva plačati zamudnino po ceniku.

 

Podaljšanje rokov izposoje preko spleta ni možno če:

  • je rok izposoje gradiva že potekel,
  • če je gradivo je rezervirano,
  • če ima član zapadle neporavnane obveznosti do knjižnice,
  • če se je članu poteklo članstvo v knjižnici.