Poravnava terjatev

Morebitne nastale terjatve lahko poravnate:

  • Z gotovino v vseh oddelkih knjižnice
  • S kreditno kartico v oddelku Ajdovščina
  • Preko spletnega servisa COBISS+ “Moja knjižnica” (za prijavo potrebujete številko izkaznice in geslo)
    • Po prijavi v “Mojo knjižnico” izberete menu Dolgovi, omejitve

spletno plačilo

 

  • Po kliku na gumb € Spletno plačilogumb e-plačilase vam odprejo možnosti plačila (kreditna kartica, NlbKlik itd.)

 

 spletno plačilo1

 

Cenik Lavričeve knjižnice Ajdovščina.