Medknjižnična izposoja

Izposoja gradiva iz drugih knjižnic

 

Če v knjižnici gradiva nimamo ali ni dostopno, ga lahko za člane knjižnice naročimo iz druge knjižnice z medknjižnično izposojo. Naročimo lahko izposojo vseh vrst knjižničnega gradiva ali kopije člankov. 

 

Rok izposoje določa knjižnica, ki gradivo posoja.

 

Podaljšava roka izposoje je možna, vendar je odvisna od knjižnice, ki gradivo posoja. Za podaljšanje lahko član zaprosi dan ali dva pred iztekom roka izposoje.

 

Član knjižnice se ob oddaji naročila zaveže, da bo poravnal izposojevalnino ter morebitne stroške zamudnine, opomina, uničenja, izgube ali poškodbe gradiva.

 

Storitev je plačljiva po veljavnem ceniku.

 

Naročanje gradiva

 

Člani knjižnice lahko naročila za medknjižnično izposojo oddajo:

 

Naša knjižnica svoje gradivo posreduje tudi drugim knjižnicam, ki zanj zaprosijo.

 

 

Accessibility