Kdo so prijatelji knjižnice

Prijatelji knjižnice so podjetja, organizacije, ustanove in posamezniki, ki podpirajo javni zavod Lavričeva knjižnica Ajdovščina in z njim sodelujejo.

 

Med Prijatelje knjižnice so pristopili:

 

Doslej smo skupaj

  • kupili faksimile dela Gratae posteritati v Vipavi rojenega barona Žige (Sigmunda) Herbersteina (1486-1566) in posebno vitrino, v kateri hranimo to dragoceno knjigo v Krajevni knjižnici Vipava. Vzpostavili slušno zanko v knjižnici v Ajdovščini, ki obiskovalcem z okvaro sluha omogoča spremljanje dogodkov v knjižnici.
  • Izpeljali smo zaključne dogodke bralnega projekta “Poletavci – poletni bralci” in nagradili sodelujoče.
  • Namestili defibrilator v Ajdovščini.

 

Postanite Prijatelj knjižnice tudi vi!

 

Cilji sodelovanja

Cilji sodelovanja med javnim zavodom LKA in podjetjem, s.p., organizacijo, ustanovo, posameznikom, kmetijo ipd so:

– pridobitev finančne, materialne, storitvene in druge pomoči, da javni zavod lažje, hitreje ali bolj učinkovito izvaja dejavnost

– cilj Prijateljev knjižnice je, da javni zavod opozarja javnost na naklonjenost in podporo, ki jo partner (podjetje, sp, organizacija, ustanova …posameznik) namenja LKA.

 

Vzajemnost

Namen sodelovanja je izpostaviti dejavnost in ponudbo knjižnice, širiti bralno pismenost in vključiti prebivalstvo v kulturno življenje na eni strani, na drugi strani pa želimo poudariti partnerje in njihovo dejavnost. 

 

Oblike in načini sodelovanja

Prijatelji knjižnice lahko sodelujejo z LKA po poslovni, programski in vsebinski plati. Oblike sodelovanja zavezujejo partnerje k spoštovanju Bibliotekarskega etičnega kodeksa in k poslovni preglednosti.

 

Področja sodelovanja

Sodelovanje je mogoče na naslednjih področjih:

– pri nabavi knjižničnega gradiva: redki, dragoceni ali težje dostopni tiski; strokovno gradivo, periodika, publikacije in podatkovne baze za potrebe študija, raziskovanja, čitalnice, domoznanstva v tujih jezikih in slovenščini; leposlovje v tujih jezikih; kakovostne izdaje za otroke in mlade …

– pri nabavi knjižnične opreme za osrednjo knjižnico in njene enote

– pri nabavi računalniške in komunikacijske opreme, naprav za projekcije, reprodukcijo in snemanje, tehničnih pripomočkov za posebne skupine uporabnikov ter za splošno uporabo v knjižnici in njenih enotah

– pri pripravi dogodkov, prireditev in nastopov, projektov, delavnic in krožkov, projekcij in glasbenih dogodkov, nagradnih iger ipd. s ciljem širjenja dosega knjižničnih dejavnosti

– pri načrtih pridobivanja sredstev s pomočjo javnih razpisov, drugih ciljno usmerjenih načrtih

– pri aktivnostih, kjer knjižnica potrebuje svetovalno pomoč in podporo

– pri uresničevanju načrtov za povečanje obsega lastnih sredstev (oblike lastne dejavnosti), ki jih knjižnica vlaga v razvojne načrte in obogatitev dejavnosti

 

Oblike sodelovanja in podpore

– Finančna pomoč (nakazilo v obliki donacije ali sponzorstva)

– Materialna pomoč (v obliki knjižničnega gradiva, opreme, tehničnih pripomočkov, materialov oziroma blaga, prehrane in pijače ter posebnih kulinaričnih izdelkov za pogostitve …)

– Pomoč v storitvah (prevozi, tisk, oblikovanje, oglaševalske storitve, gledališki in glasbeni nastopi, pogostitve, drugo)

– Strokovno svetovanje in podpora, gradbeni načrti in posegi, drugo

 

Načela, po katerih Lavričeva knjižnica Ajdovščina vstopa v poslovni odnos:

Lavričeva knjižnica Ajdovščina ne sklepa pogodb,

– ki bi na kakršenkoli način vodile v podrejenost in odvisnost javne knjižnice partnerju,

– ki bi ogrožale vrednote in etiko javnega knjižničarstva

– ali bi škodovale poslanstvu, integriteti javnega knjižničarstva.

 

Kako se pridružite Prijateljem knjižnice

Prijatelj knjižnice lahko postanete s sklenitvijo poslovne pogodbe, ki določa obliko in ovrednoti obseg sodelovanja. Pogodba določa tudi, kako bosta partnerja seznanjala javnost o sodelovanju in ciljih sodelovanja.

 

Poslovna pogodba o sodelovanju

Sodelovanje med LKA in Prijatelji knjižnice je mogoče izvajati kot:

-donatorstvo

-sponzorstvo

-druge oblike poslovnih povezav.

 

LKA vzpodbuja predvsem DONATORSTVO.

Razlogi so naslednji:

– ker ta oblika izpričuje nedvoumno zavezo Prijatelja knjižnice sferi kulture nasploh,

– ker ta oblika verjame v posebno poslanstvo knjižničarstva,

– ker ta oblika krepi vez in zaupanje med profitnim svetom in svetom, ki je po zakonu zavezan, da dejavnost izvaja brezplačno za vse uporabnike,

– ker ta oblika daje Prijatelju knjižnice možnost, da donacije pri obračunu davka uveljavi kot neposredno podporo kulturi.

Osrednja knjižnica Ajdovščina

Telefon: 05/36 44 250

E-pošta: ajdovscina@ajd.sik.si

 

URNIK

ponedeljek      09.00-18.00

torek                09.00-18.00

sreda                09.00-18.00

četrtek              10.00-18.00

petek                09.00-18.00

sobota             07.00-12.00              

 

 

URNIKI VSEH ENOT KNJIŽNICE
Accessibility