Na tem mestu ustvarja Lavričeva knjižnica ponudbo prosto dostopnih e-knjig. Kot prvo ponujamo povezavo do e-knjige Ob trti in kršinu Magde Rodman.