Nove članske izkaznice in vodič po knjižnici

V februarju Lavričeva knjižnica pričenja zamenjavo članskih izkaznic z novimi. Zamenjava izkaznic članov bo potekala postopoma, novi člani pa bodo izkaznico prejeli ob vpisu v knjižnico. Članska izkaznica je obvezna za izposojo gradiva in urejanje članskih pravic. Ne...

Burjač – novo literarno spletišče

Konec leta 2017 je zaživela nova, “literarna” spletna stran www.burjac.si, ki deluje pod okriljem Lavričeve knjižnice. Burjač je spletišče, namenjeno objavljanju kratke proze. Z njim želimo doseči, da bi kvalitetni literarni izdelki ponudili zanimivo...

Imate gradivo že dolgo, dolgo doma?

Lavričeva knjižnica bo v začetku leta 2018 začela izvajati načrt za vračilo dlje časa izposojenega gradiva, ki kljub trem opominom ni bilo vrnjeno, in izterjavo iz tega izhajajočih finančnih obveznosti (zamudnine, stroški opominjanja in drugi morebitni stroški)....

Z novim letom mesečni napovednik v novi obliki!

Tisti, ki prejemate mesečne napovedi o dogodkih v knjižnici v tiskani obliki, ste napovednik za december še zadnjič prejeli v kuverti. Zadnje dni decembra boste napovednik za januar prejeli po novem: ne več v posebni kuverti, pač pa bo zgiban in z vašim naslovom ter...

SEZNAM NAGRAJENCEV ŽREBANJA POLETAVCI-POLETNI BRALCI 2017

  Glavna nagrada: SET ZA BADMINTON podjetja Hervis prejme TADEJ ČRNIGOJ. Ostali nagrajenci lokalnih podpornikov projekta so: Pia Suša, Zala Prah, Jona Stibilj, Veronika Mikuž, Žan Šinigoj, Klara Polanc, Luka Gerbec, Nina Breščak, Klemen Tomažič, Leon Ilc, Sara Žnidar,...