Srečanja z Danilom Lokarjem

V počastitev 130-letnice rojstva pisatelja in ajdovskega zdravnika Danila Lokarja Lavričeva knjižnica med januarjem in majem pripravlja niz srečanj poznavalcev pisatelja in njegova dela. Poimenovali smo jih SREČANJA Z DANILOM LOKARJEM. 

 

Naš namen je v letu 2023 izdati zbornik, v katerem bomo objavili vse prispevke in tako spominom, raziskavam in mnenjem dali trajno vrednost. Maja bomo v sodelovanju s Slovenskim pisateljskim društvom odprli tudi Lokarjevo pohodno pot, ki bo del Slovenske pisateljske poti.

 

Večeri bodo tudi del občinskih dogodkov, Meseca kulture v februarju in prireditev Ajdovščina v maju. 

 

Prvo srečanje, 26. januarja, smo poimenovali SPOMINJAM SE. Na njem se je Marko Kravos (pesnik, pisatelj, esejist in urednik iz Trsta) spominjal pisateljskih druženj z Danilom Lokarjem in obiskov pri njem. dr. Evgen Bavčar (filozof, fotograf in pisatelj iz Lokavca) ubesedil spomin na družinskega zdravnika, materinega dobrotnika in pisatelja. Njegov prispevek je prebrala Ivana Slamič, ki je tudi usmerjala pogovor.

Posnetek prvega srečanja si lahko ogledate tukaj: 

 

16. februar 2023: večer sta oblikovala mag. Marija Mercina, profesorica slovenščine, literarna zgodovinarka in pisateljica, ki je spregovorila o Ajdovščini in Danilu Lokarju v ogledalu njegovih del, Peter Avbar, profesor slovenščine in oblikovalec kulturne klime v našem mestu pa o Lokarjevem romanu Zehajoči angel. 

Posnetek drugega srečanja si lahko ogledate tukaj: 

 

9. marec 2023: zdravnik Franc Koren, dr., spec. interne medicine bo predstavil Lokarjevo zdravniško delo in njegovo več kot 40 letno skrb za zdravje Ajdovcev in ljudi Gore, Vipavskih gričev ter prebivalcev vse do Črnič, Šempasa in Komna. Zdravniško društvo Slovenije je Danila Lokarja imenovalo za častnega člana te strokovne organizacije.

Posnetek tretjega srečanja si lahko ogledate tukaj: 

 

23. marec 2023: Lokar v šoli. Učitelji OŠ Danila Lokarja in SŠ Vena Pilona iz Ajdovščine bodo s svojimi učenci in dijaki predstavili svoje delo z mladimi in njihovo sprejemanje Lokarjevih del.

 

20. april 2023: Laura Brataševec, mag., bo govorila o Lokarju in njegovem dramskem ustvarjanju, Beti Bučinel pa o temi umetnika v pisateljevem delu.

 

4. maj 2023: o Lokarjevem Partizanskem dnevniku, ki ga bo izdala Lavričeva knjižnica, bo govorila Ivana Slamič, prepisovalka dnevnika, o temi fašizma v pisateljem delu pa dr. Matic Batič, zgodovinar.

 

Na lep majski dan (predvidoma 25.5.) bo Lavričeva knjižnica v sodelovanju s Slovenskim pisateljskim društvom odprla Lokarjevo pot in po njej popeljala ljubitelje pisateljevega dela, hoje in občudovalce narave.

 

Med datumi je še dovolj prostora, v katerega bomo lahko umestili še kakšen prispevek, s katerim želimo osvetliti pomen pisatelja za naš vipavski prostor, pa tudi Lokarjevo univerzalnost, ki jo določajo, poleg vrednosti del, tudi nagrade: Prešernova in nagradi Cankarjeve založbe ter pisateljskega društva.