trublaLavričeva knjižnica bo v začetku leta 2018 začela izvajati načrt za vračilo dlje časa izposojenega gradiva, ki kljub trem opominom ni bilo vrnjeno, in izterjavo iz tega izhajajočih finančnih obveznosti (zamudnine, stroški opominjanja in drugi morebitni stroški). Knjižnica bo načrt izpeljala s pomočjo specializiranega podjetja Creditexpress.

V primeru, da imate nevrnjeno gradivo in/ali iz tega izhajajoče neporavnane denarne obveznosti, prosimo, da se v knjižnici čimprej dogovorite za poravnavo in se izognete dodatnim nepotrebnim stroškom. Cilj ukrepa je manjkajoče gradivo vrniti v obtok ali ga v primeru, da je izgubljeno ali poškodovano, nadomestiti z novim.

Nanj namreč čakajo tudi drugi.