Zgodovina

 

1863 

Novembra 1863 se v Ajdovščino priseli dr. Karel Lavrič.

Decembra 1863 društvo Leseverein v Ajdovščini preimenujejo v Čitalnico.

1864

18. februarja 1864 društvo Kazina v Vipavi spremeni svoje ime v Čitavnica v Ipavi.

22. februarja 1864 c.kr. namestništvo v Trstu potrdi društvena pravila Slovenske Čitavnice v Ajdovšni.

17. aprila 1864 poteka slovesno odprtje Slovenske Čitavnice v Ajdovšni.

Čitavnica ima tudi svojo bukvarnico (knjižnico).

22. aprila1864 deželna vlada v Ljubljani potrdi pravila Čitavnice v Ipavi.

14. avgusta 1864 poteka slovesno odprtje Čitavnice v Ipavi.

1870

Dr. Karel Lavrič se preseli v Gorico.

1874

V Ajdovščini del članov Čitalnice ustanovi društvo Sloga.

1876

V Ajdovščini ustanovijo društvo Edinost.

1904

V Ajdovščino se vrne notar Artur Lokar.

1905-1907

Artur Lokar oživi knjižnico in jo poimenuje Lavričeva javna knjižnica v Ajdovščini. Z rednim poslovanjem začne 19. julija 1907.

1915-1917

Med prvo svetovno vojno knjige spravijo na varno v Šmarje pri Jelšah na Štajersko.

1926

Italijanska oblast želi knjižnico v Ajdovščini uničiti, zato zavedni knjižničarji knjige porazdelijo med najbolj zveste in zavedne člane.

1945

Po osvoboditvi nova oblast pozove k vračanju knjig in ponovno organizira knjižnico. Knjižnica se seli po različnih lokacijah, zanjo skrbijo honorarni sodelavci.

1961

Skrb za knjižnici v Ajdovščini in Vipavi prevzame Delavska univerza v Ajdovščini.

1962

Knjižnica se preseli v prostore stare osnovne šole na Gregorčičevi 18v Ajdovščini.

1965

Za potrebe dela v knjižnici na Delavski univerzi zaposlijo Ester Krečič.

1967

Za potrebe knjižnice zaposlijo prvo strokovno delavko, knjižničarko Ano Pavlin.

1968

4. aprila 1968 Občina Ajdovščina ustanovi samostojni zavod Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

10. julija 1968 uvedejo prosti pristop do knjižničnega gradiva.

1969

Lavričeva knjižnica Ajdovščina prevzame skrb za knjižnico v Vipavi, ki tako postane oddelek Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

1971

Pojavi se prva potujoča knjižnica z dvema potujočima kovčkoma na Colu.

1973

Potujoča kovčka najdeta svoje mesto še v tovarni Tekstina.

1974

Knjižnica v Ajdovščini dobi telefon.

Odprejo oddelek v Podnanosu.

Oddelek v Vipavi preselijo na Trg v Vipavi (današnji lokal Pri Marjanci).

1975

Skupaj z Goriško knjižnico Franceta Bevka kupijo prvi bibliobus, ki je 17. marca 1975 že obiskal prvo postajališče – Predmejo.

1977

Lavričeva knjižnica izgubi samostojnost.

1.januarja 1977 Občina Ajdovščina ustanovi Zavod za kulturo Ajdovščina, v katerega je združila Lavričevo knjižnico, Pilonovo galerijo in Mestni kino.

1983

Goriška knjižnica Franceta Bevka, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin in Lavričeva knjižnica kupijo nov bibliobus.

1986

Odprejo izposojevališče v Dobravljah.

1988

Knjižnica kupi videorekorder in zbirko videokaset ter odpre videoteko.

1989

Knjižnica kupi prvi računalnik, tiskalnik in program VIR za računalniško izposojo knjižničnega gradiva.

1991

Občina Ajdovščina ustanovi Zavod za kulturo, izobraževanje in šport, v katerega je združila Lavričevo knjižnico, Pilonovo galerijo, Ljudsko univerzo, Športni center in Zvezo kulturnih organizacij.

1993

Lavričevo knjižnico preselijo v prostore obnovljenega Doma JLA v Ajdovščini.

Knjižnica v Vipavi dobi telefon.

1994

Knjižnica v Vipavi se preseli na Trg Pavla Rušta, v pritličje stare osnovne šole.

1995

Goriška knjižnica Franceta Bevka, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin in Lavričeva knjižnica kupijo nov bibliobus.

Za pokrivanje terena potujoče knjižnice v ajdovski in vipavski občini v knjižnici zaposlijo šoferja biliobusa Igorja Lavrenčiča.

Računalniška izposoja na bibliobusu poteka v programu SAOP Šolska knjižnica.

1996

21.2.1996 začne knjižnica obdelovati  knjižnično gradivo v sistemu COBISS (COBISS/Katalogizacija) in se vključi v vzajemni katalog.

1997

V knjižnici v Ajdovščini začnejo z delom prvi študijski krožki in Univerza za tretje življenjsko obdobje.

Ermin Kosovel izdela logotip Lavričeve knjižnice.

1998

V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini začnejo z izposojo v programu COBISS/Izposoja.

V matični knjižnici v Ajdovščini sta na voljo prva dva računalnika za uporabnike z dostopom do interneta.

1999

Boris Roce izdela ekslibris Lavričeve knjižnice.

2001

V oddelku v Podnanosu začnejo z izposojo v programu COBISS/Izposoja.

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin kupi svoj bibliobus. Razdeli se knjižnični fond, obstoječi bibliobus uporabljata sedaj samo Goriška knjižnica Franceta Bevka in Lavričeva knjižnica.

2002

1.7.2002 je ustanovljen samostojen zavod Lavričeva knjižnica Ajdovščina.

V oddelku v Vipavi začnejo z izposojo v programu COBISS/Izposoja.

2004

Ob stavbi Lavričeve knjižnice v Ajdovščini zgradijo klančino za dostop invalidov in obiskovalcev z vozički.

2005

V Vipavi je nameščen računalnik z dostopom do interneta za uporabnike.

Goriška knjižnica Franceta Bevka kupi nov bibliobus, Ajdovščina odkupi goriški delež starega bibliobusa, ki tako v celoti postane njena last. Ajdovski delež knjižničnega gradiva prenesejo v urejeno skladišče v Ajdovščini, obdelajo ga v programu COBISS in tudi na bibliobusu steče izposoja v programu COBISS/Izposoja.

V matični knjižnici v Ajdovščini kupijo sistem za zaščito in varovanje gradiva.

2006

V začetku leta so vse knjižno gradivo v oddelku v Ajdovščini opremili z zaščitnimi nitkami in aktivirali sistem za zaščito in varovanje gradiva.

V februarju zaživi spletna stran Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

Program Moja knjižnica dopušča uporabnikom, da od doma podaljšajo,  rezervirajo, oziroma naročijo gradivo.

Knjižnica od Zavoda za šport kupi dostavno vozilo.

2007

Knjižnica začne z načrtnim zbiranjem domoznanskega gradiva.

Čez poletje postavi knjižnica na Letnem kopališču Police premično zbirko in začne s poletno akcijo Knjige na bazenu.

Uporabnikom je omogočen dostop do različnih elektronskih baz, začne se načrtno delo z uporabniki s posebnimi potrebami (VDC, domovi za starejše …).

2008

Računalnik z dostopom do interneta za uporabnike je nameščen tudi v Podnanosu.

2009

V Dobravljah poteka preselitev gradiva v sosednji, večji prostor.

2011

V Podnanosu poteka selitev gradiva v prizidek Doma Janka Premrla Vojka.

2012

5. februarja 2012 poteka svečano odprtje novih prostorov knjižnice v Podnanosu. 

Kupljen je nov bibliobus, svečana predaja je 12. oktobra 2012.

Konec leta 2012 poteka selitev knjižnice v Vipavi v prenovljene prostore na Beblerjevi 17.

Decembra 2012 je nameščen telefonski priključek in vzpostavljene so potrebne povezave za namestitev računalnikov v izposojevališču v Dobravljah, nameščen je tudi računalnik z dostopom do interneta za uporabnike.

Z decembrom začne izposoja v sistemu COBISS/Izposoja v Dobravljah.

2012–2013

V Ajdovščini poteka Lokarjevo leto, v okviru katerega Lavričeva knjižnica poskrbi za ureditev Lokarjeve knjižne zapuščine v njegovi hiši na Prešernovi ulici v Ajdovščini.

2013

8. februarja 2013 poteka svečano odprtje prenovljenih prostorov Krajevne knjižnice v Vipavi.

2014

Aprila postavijo v Ajdovščini prvo hiško knjigobežnico ob sprehajalni poti ob Hublju, sledi ji knjigobežnica v parku v Vipavi meseca junija.

Knjižnica kupi novo dostavno vozilo.

V septembru v knjižnici v Vipavi opremijo gradivo z RFID nalepkami.