Knjižnica v številkah

Knjižnica v številkah 2019 (vse enote)

Število enot knjižničnega gradiva: 167.488

Število aktivnih članov: 5.901

Letna izposoja gradiva: 429.932

Število računalnikov za uporabnike: 12

Število čitalniških mest: 86