Cenik

Članarina

EUR

Članarina zaposleni

15,00

Članarina za obdobje treh mesecev

4,00

Dijaki in študenti od 18. do dopolnjenega 26. leta, upokojenci, invalidi

z ustreznim dokazilom le osebno v knjižnici, spletni vpis ne omogoča znižane članarine

8,00

Člani KAŠ

z ustreznim dokazilom le osebno v knjižnici, spletni vpis ne omogoča znižane članarine

6,00

Pravne osebe

30,00

Članarine so oproščeni:

  • otroci in mladina do 18. leta starosti
  • brezposelni (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje)
  • člani ZBDS (s člansko izkaznico ZBDS in plačano članarino za tekoče leto)
  • begunci (z ustreznim dokazilom)

 

z ustreznim dokazilom le osebno v knjižnici, spletni vpis ne omogoča brezplačne članarine

Darilni bon – članarina 15,00 

Darilni bon – članarina

8,00

 

 

Zamudnina

EUR

Na dan za 1 enoto gradiva (knjiga, DVD …)

0,20

Potujoča knjižnica za 1 enoto gradiva (za izposojevalni rok)

0,60

 

 

Stroški opominov (Zneski poslanih opominov se SEŠTEVAJO

EUR

1. opomin

1,50

2. opomin

3,00

3. opomin s povratnico

5,00

 

 

                                    

Ostale storitve

EUR

Poškodovana ali izgubljena izkaznica

3,00

Poškodovana RFID nalepka na gradivu

1,00

Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu – e-pošta

Brezplačno

Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu – SMS

Po ceniku operaterja

Neprevzeto rezervirano gradivo

0,50

Stroški obdelave in opreme nadomestnega gradiva

2,00

Izpis o opravljenih transakcijah pri članu

1,00

Poškodovano gradivo

Odškodnino določi knjižnica

 

 

Naročanje gradiva po pošti – 1 enota

2,00

Naročanje gradiva po pošti – 2-5 enot

4,00

 

 

Medknjižnična izposoja

EUR

Posredovanje gradiva uporabnikom (na 1 enoto gradiva)

8,00

Posredovanje fotokopij

1,00 + stroški fotokopij*

Medknjižnična izposoja iz tujine

ceno določi knjižnica, ki posreduje gradivo

Medknjižnična izposoja v tujino

po ceniku Pošte Slovenije

Medknjižnična izposoja med splošnimi knjižnicami goriškega območja (Nova Gorica, Tolmin, Idrija)

brezplačna za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva

Neprevzeto medknjižnično gradivo iz knjižnic goriškega območja

4,00

Posredovanje gradiva drugim knjižnicam, ki niso v goriškem območju (Nova Gorica, Tolmin, Idrija)

9,00

Fotokopiranje, tiskanje, skeniranje

EUR

A4 črno-belo fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,15

A3 črno-belo fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,30

A4 barvno fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,50

A3 barvno fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

1,00

Skeniranje (na stran)

0,60

Prenos podatkov na CD (vključno s CD-jem)

1,00

 

 

Cenik ostale ponudbe:

EUR

Promocijska majica

5,00

Publikacije, ki jih je izdala knjižnica

Cena je napisana na posamezni publikaciji

Gradivo iz bukvarne

Cena je napisana na posameznem izvodu

*Cena fotokopij naročenih preko medknjižnične izposoje je odvisna od količine in stroškov, ki nam jih zaračuna druga knjižnica. Vse cene so v evrih (EUR).