Cenik

Članarina

EUR

Članarina – letna

15,00

Članarina – za obdobje treh mesecev

4,00

Dijaki, študentje (do 26. leta), upokojenci

8,00

Člani KAŠ

6,00

Pravne osebe

30,00

Mladina do 18. leta

Brezplačno

Brezposelni (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje)

Brezplačno

Darilni bon – članarina

15,00

Darilni bon – članarina študenti, upokojenci

8,00

 

 

Zamudnina

EUR

Na dan za 1 enoto gradiva (knjiga, DVD …)

0,20

Potujoča knjižnica za 1 enoto gradiva (za izposojevalni rok)

0,60

 

 

Stroški opominov

EUR

1. opomin

1,50

2. opomin

3,00

3. opomin s povratnico

5,00

Zneski poslanih opominov se SEŠTEVAJO

 

 

Ostale storitve

EUR

Poškodovana ali izgubljena izkaznica

3,00

Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu – e-pošta

Brezplačno

Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu – SMS

Po ceniku operaterja

Neprevzeto rezervirano gradivo

0,50

Stroški obdelave in opreme nadomestnega gradiva

2,00

Izpis o opravljenih transakcijah pri članu

1,00

Poškodovano gradivo

Odškodnino določi knjižnica

Poškodovana RFID nalepka na gradivu

1,00

Naročanje gradiva po pošti – 1 enota

2,00

Naročanje gradiva po pošti – 2-5 enot

4,00

 

 

Medknjižnična izposoja

EUR

Posredovanje gradiva (na enoto)

8,00

Posredovanje fotokopij

1 ,00 + stroški fotokopij*

Medknjižnična izposoja iz tujine

ceno določi knjižnica, ki posreduje gradivo

Medknjižnična izposoja v tujino

po ceniku Pošte Slovenije

Medknjižnična izposoja med splošnimi knjižnicami goriškega območja (Nova Gorica, Tolmin, Idrija)

brezplačna za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva

Neprevzeto medknjižnično gradivo iz knjižnic goriškega območja

4,00

 

 

Fotokopiranje, tiskanje, skeniranje

EUR

A4 črno-belo fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,15

A3 črno-belo fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,30

A4 barvno fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

0,50

A3 barvno fotokopiranje ali tiskanje (na stran)

1,00

Skeniranje (na stran)

0,60

Prenos podatkov na CD (vključno s CD-jem)

1,00

 

 

Cenik ostale ponudbe:

EUR

Promocijska majica

5,00

Publikacije, ki jih je izdala knjižnica

Cena je napisana na posamezni publikaciji

Gradivo iz bukvarne

Cena je napisana na posameznem izvodu

*Cena fotokopij naročenih preko medknjižnične izposoje je odvisna od količine in stroškov, ki nam jih zaračuna druga knjižnica. Vse cene so v evrih (EUR).
Cenik za leto 2022 je bil dopolnjen na seji Sveta zavoda Lavričeve knjižnice Ajdovščina, dne 30. 11. 2021.